ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
Електронен каталог КНИГИ съдържа над 91 000 библиографски описания на книги, албуми, атласи, карти и ръкописи, постъпили в библиотеката от 1991 г. до днес. Каталогът непрекъснато се обновява, както с нови постъпления, така и със записи на библиотечни документи изадени преди 1991 г.

Електронен каталог ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ представя притежаваните в библиотеката над 6000 заглавия български и чуждоезични периодични издания, включително старопечатни, най-старото от които датира от 1860 г.

Електронен каталог НЕТРАДИЦИОННИ ИЗДАНИЯ представя притежаваните от библиотеката над 14800 нетрадиционни носители на информация - нотни издания, грамофонни плочи, CD, DVD. Библиографските описания разкриват пълното съдържание на документите.

Електронен каталог КРАЕЗНАНИЕ включва над 106300 аналитични библиографски описания от местния и централен периодичен печат, от книги, сборници и графични издания от 1996 г. до настоящия момент.